YERLİ CEVİZ ÇEŞİTLERİ

Yalova 1: Ortalama meyve ağırlığı 15.5 gr,iç ağırlığı 7.5 gr.,iç oranı %48 iç ceviz yağ oranı %70,iç ceviz protein oranı %23.dür. Akdeniz ve Ege dışındaki tüm bölgelere önerilir. Eylül sonunda hasat edilir. Taze ve kuru olarak tüketilir. Çeşidin tozlayıcıları Yalova-4,Şebin ,Kaplan -86.dır.

Yalova 2: Ortalama meyve ağırlığı 16.5 gr, iç ağırlığı 7.6 gr,iç oranı %46,iç ceviz oranı %68,iç ceviz proteini %18.dir. Taze tüketime elverişlidir. Eylül sonlarında hasat edilir. Ancak bu çeşit artık üretilmemektedir.

Yalova 3: Kuru olarak değerlendirmeye uygundur. Eylül sonunda hasat edilir. Hastalık ve zararlılara mukavimdir. Ortalama meyve ağırlığı 12.1 gr,iç ağırlığı 6.4 gr. iç oranı %53,iç ceviz yağ oranı %71,iç ceviz protein oranı %21.dir. Çeşidin tozlayıcıları Yalova-1,Bilecik, Tokat-1.dir.

Yalova 4: Ortalama meyve ağırlığı 12.9 gr,iç ağırlığı 6.8 gr.,iç oranı %53 iç ceviz yağ oranı %73 iç ceviz protein oranı %17.dir. Kuru iç olarak tüketime elverişlidir. Eylül ayı sonunda hasat edilir. Yalova -1 ve Kaplan -86 çeşidin dölleyicileridir.

Şebin: Ortalama meyve ağırlığı 9.40gr,iç ağırlığı 6.60 gr.,iç randımanı %63 ve yağ içeriği ise%69.40.tır. Çeşidin Tokat ili-Niksar İlçesi ekolojik şartlarında ortalama meyve ağırlığı 11,36 gr.iç ağırlığı 7,44 gr.iç randımanı %65,14 ve yağ içeriği ise %69.40 olarak belirlenmiştir. Eylül ayında hasat edilir. Tomurcuklar geç patlar iç kuru ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir.

Şebin çeşidi diğer yerli çeşitleri nazaran çok daha verimlidir. İnce kabuklu olması, erken meyveye yatması, iç cevizin kabuktan kolay ve bütün olarak çıkması, salkımda en az 2-4 adet meyve bulunması bu çeşidin önemini arttırmaktadır. İç kurdu, sulama ve güneş yanıklığına karşın oldukça hassastır. Kabuğun kolayca kırılması nedeniyle taşınırken son derece dikkatli olunmalıdır. Çeşidin tozlayıcıları; Bilecik, Yalova-3 ve Kr-2.dir.

Bilecik: Ortalama meyve ağırlığı 10.4 gr., iç ağırlığı 5.2 gr., iç oranı %50, iç ceviz yağ oranı %62,iç ceviz protein oranı %12.dir. Tomurcuklar geç uyanır. Lezzetlidir. İçkuru ceviz olarak tüketilir. Eylül sonlarında hasat edilir. Bu çeşit daha çok Şebin ceviz çeşidi için tozlayıcı çeşit olarak kullanılmaktır. İç kurduna karşın Şebin çeşidine göre daha dayanıklıdır. Çeşidin tozlayıcıları Bilecik ve Yalova-3.dür.

Gültekin-1(KR-1): Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. İyi, kaliteli ve albenisi olan meyvelere sahiptir. Kabuktan kolay ayrılır. Geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir.Tane ağırlığı 17 g.,iç oranı %40,içi dolgun,açık beyaz renkli olup, taze ve kuru olarak tüketilmeye elverişlidir. Eylül ayının ortalarında hasat edilir. Şebin ve Bilecik çeşitleriyle tozlanır.

Yavuz-1 (KR-2): Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir.Tane ağırlığı 17.4 g., iç oranı %56 ,içi dolgun, beyaz renklidir. Kuru ve taze ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir. Eylül ayı sonlarına doğru hasat edilir. Tozlayıcısı Şebin, Yalova-3 ve Bilecik. dir.

Kaplan-86: Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Özellikle kıyı bölgelerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Taze ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir. Normal cevizlerden daha büyük meyvelidir.Tane ağırlığı 24g.,iç oranı %40,protein oranı

%16,yağ oranı %68.dir. Ağustos.un ortasında hasat edilmeye başlar.Yalova1,Yalova3 ve Şebin çeşitleriyle tozlanır.

Şen-2: kıyı bölgeler hariç tüm bölgelerde yetiştirilir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir.Tane ağırlığı 17 g.,iç oranı %54, protein oranı %18,yağ oranı %74.dür. Kuru ceviz olarak tüketilir.Eylül ayı sonlarında hasat edilir. tozlayıcıları Şebin, Yalova-1 ve Yavuz -1.dir.

Tokat-1: Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir.Çok ince kabuklu,içi dolgun, beyaz renklidir.Kabuktan kolay ayrılır.Tane ağırlığı 12g.,iç oranı %63,protein oranı %23,yağ oranı %71.dir.Taze ve kuru olarak tüketilir.Eylül ayı sonuna doğru hasat edilir. Yalova-1, Yalova-3 ve Şebin çeşitleriyle tozlanır.

Kaynak:http://www.bahcebitkileri.org

  


 

Telif Hakkı © 2015 ASİL Fidancılık. Tüm Hakları Saklıdır.

İzinsiz kopya edilemez, değiştirilemez, dağıtılamaz, kullanılamaz.

Designed by Free Joomla Templates